Kontaktujte nás 24/7: +420 214 214 811 (CZ/SK) nebo +32 2 888 84 16 (EN/FR)

Jaké dokumenty jsou povinné pro export z Indie?

export indie povinne dokumenty

Nezbytné dokumenty pro export z Indie

Pokud organizujete expresní zásilky z Indie, je nezbytné znát seznam povinných dokumentů. Ty by měli být vyžádány u odesílatele pro usnadnění exportu vaší zásilky.

Proč jsou IEC a AD Code zásadní pro export z Indie?

Nejdůležitějšími doklady, bez nichž není možné vyvézt zboží z Indie, je import export kód (Import Export Code – IEC) a kód autorizovaného prodejce (Authorized Dealer Code – AD Code). Tyto dva dokumenty slouží jako základ pro všechny vývozní operace z Indie a žádná společnost nemůže v Indii provádět dovozní nebo vývozní činnosti bez platného čísla IEC.

IEC a AD Code jsou nezbytné pro veškerý vývoz z Indie.

Jaké další dokumenty jsou nutné při vývozu z Indie?

Dokumentů požadovaných pro vývoz z Indie je mnoho. Je třeba rozlišovat mezi běžnými dokumenty požadovanými pro jakýkoli mezinárodní vývoz a dokumenty specifickými pro obchod s Indií.

Tým Air Time Critical® vám pro ujasnění připravil kontrolní seznam důležitých dokumentů, které byste si měli vyžádat od odesílatele.

Mezi běžné dokumenty použitelné pro každou mezinárodní zásilku patří:

  1. INVOICE & PACKING LIST: Faktura a Balicí list s podpisy a razítky.
  2. HS CODE (Harmonized System Codes): Potvrzení HS kódu používaného pro kategorizaci zboží pro celní účely.
  3. CERTIFICATE OF ORIGIN: Osvědčení o původu (Certificate of Origin) je dokument, který uvádí zemi původu zboží. Může být vyžadován importní zemí za účelem stanovení platných cel nebo obchodních dohod. Toto osvědčení lze získat v místních obchodních komorách.

Specifické dokumenty požadované pro zásilky z Indie:

  1. IEC (Imported Exporter Code): Žádná společnost nemůže v Indii provádět dovozní nebo vývozní činnosti bez platného čísla IEC.
  2. AD CODE (Authorized Dealer Code): Čtrnáctimístný číselný kód, který banka poskytuje společnostem obchodujícím s cizí měnou.
  3. GST (Goods and Services Tax): Daň účtovaná kupujícímu zboží.
  4. EPCG license N°: Nezbytné k tomu, aby odesílatel mohl využívat určitou úroveň osvobození od dovozní daně na základě svého salda dovozních a vývozních daní.
  5. LUT nebo Tax Invoice (Letter of Undertaking): Umožňuje vývozci zapojit se do vývozu zboží bez povinnosti okamžité platby daně.
  6. Latest old Shipping bill: Aby vývozce získal od celního úřadu povolení k vývozu, musí předložit žádost nazvanou “ shipping bill “ (přepravní list).
  7. SCOMET declaration: Vyžaduje se v případě dvojího užití (Dual Use) pro seznam konkrétních položek.

Poznámka: Pokud požádáte odesílatele, aby tyto dokumenty připravil ještě před vyzvednutím zboží, urychlíte tím exportní proces a odlet zásilky z Indie.

Požádáte-li odesílatele o přípravu exportních dokumentů ještě před nakládkou, urychlíte tím své indické zásilky.

Společnost ATC® se specializuje na časově kritické logistické služby pro průmyslové zákazníky. Pokud potřebujete zorganizovat naléhavou přepravu z Indie, neváhejte se obrátit na náš tým, který vám zajistí okamžité řešení „od dveří ke dveřím“.

Z Indie můžeme nabídnout expresní řešení dovozu/vývozu, s využitím expresní letecké přepravy (NFO) nebo hand carry (OBC) přepravy od dveří ke dveřím do České republiky a Evropy nebo do USA a Mexika.

 

ATC® je vám kdykoliv k dispozici: