24/7 international numbers: +33 1 78 90 26 52 (fr) or +32 2 888 84 16 (en/fr)

Aké dokumenty sú povinné pre export z Indie ?

export india klucove dokumenty

Nevyhnutné dokumenty pre export z Indie

Pokiaľ organizujete expresné zásielky z Indie, je nevyhnutné poznať zoznam povinných dokumentov. Tie by mali byť vyžiadané u odosielateľa na uľahčenie exportu vašej zásielky.

Prečo sú IEC a AD Code zásadné pre export z Indie?

Najdôležitejšími dokladmi, bez ktorých nie je možné vyviezť tovar z Indie, je import export kód (Import Export Code – IEC) a kód autorizovaného predajcu (Authorized Dealer Code – AD Code). Tieto dva dokumenty slúžia ako základ pre všetky vývozné operácie z Indie a žiadna spoločnosť nemôže v Indii vykonávať dovozné alebo vývozné činnosti bez platného čísla IEC.

IEC a AD Code sú nevyhnutné pre všetok vývoz z Indie.

Aké ďalšie dokumenty sú potrebné pri vývoze z Indie?

Dokumentov požadovaných pre vývoz z Indie je mnoho. Je potrebné rozlišovať medzi bežnými, ktoré sú požadované pre akýkoľvek medzinárodný vývoz a špecifickými dokumentmi pre obchod s Indiou.

Tím Air Time Critical® vám na ujasnenie pripravil kontrolný zoznam dôležitých dokumentov, ktoré by ste si mali vyžiadať od odosielateľa.

Medzi bežné dokumenty použiteľné pre každú medzinárodnú zásielku patria:

  1. INVOICE & PACKING LIST: Faktúra a Baliaci list s podpismi a pečiatkami.
  2. HS CODE (Harmonized System Codes): Potvrdenie HS kódu používaného na kategorizáciu tovaru na colné účely.
  3. CERTIFICATE OF ORIGIN: Osvedčenie o pôvode (Certificate of Origin) je dokument, ktorý uvádza krajinu pôvodu tovaru. Môže byť vyžadovaný importnou krajinou za účelom stanovenia platných ciel alebo obchodných dohôd. Toto osvedčenie je možné získať v miestnych obchodných komorách.

Špecifické dokumenty požadované pre zásielky z Indie:

  1. IEC (Imported Exporter Code): Žiadna spoločnosť nemôže v Indii vykonávať dovozné alebo vývozné činnosti bez platného čísla IEC.
  2. AD CODE (Authorized Dealer Code): Štrnásťmiestny číselný kód, ktorý banka poskytuje spoločnostiam obchodujúcim s cudzou menou.
  3. GST (Goods and Services Tax): Daň účtovaná kupujúcemu tovaru.
  4. EPCG license N°: Nevyhnutné na to, aby odosielateľ mohol využívať určitú úroveň oslobodenia od dovoznej dane na základe svojho salda dovozných a vývozných daní.
  5. LUT alebo Tax Invoice (Letter of Undertaking): Umožňuje vývozcovi zapojiť sa do vývozu tovaru bez povinnosti okamžitej platby dane.
  6. Latest old Shipping bill: Aby vývozca získal od colného úradu povolenie na vývoz, musí predložiť žiadosť nazvanú “ shipping bill “ (prepravný list).
  7. SCOMET declaration: Vyžaduje sa v prípade dvojakého použitia (Dual Use) pre zoznam konkrétnych položiek.

Poznámka: Ak požiadate odosielateľa, aby tieto dokumenty pripravil ešte pred vyzdvihnutím tovaru, urýchlite tým exportný proces a odlet zásielky z Indie.

Ak požiadate odosielateľa o prípravu exportných dokumentov ešte pred nakládkou, urýchlite tým svoje zásielky z Indie.

Spoločnosť ATC® sa špecializuje na časovo kritické logistické služby pre priemyselných zákazníkov. Ak potrebujete zorganizovať naliehavú prepravu z Indie, neváhajte sa obrátiť na náš tím, ktorý vám zaistí okamžité riešenie „od dverí k dverám“.

Z Indie môžeme ponúknuť expresné riešenie dovozu/vývozu, s využitím expresnej leteckej prepravy (NFO) alebo hand carry (OBC) prepravy od dverí k dverám do Slovenskej republiky a Európy alebo do USA a Mexika.


ATC® je vám kedykoľvek k dispozícii: