24/7 international numbers: +33 1 78 90 26 52 (fr) or +32 2 888 84 16 (en/fr)

Správne používanie predfaktúr a obchodných faktúr

Správne používanie proforma predfaktúr a obchodných faktúr

Z dôvodu podobného formátu a údajom by sa mohli predfaktúry a obchodné faktúry ľahko zameniť. Každá z nich sa však využíva v iných situáciách. Pri medzinárodných prepravách musí každá zásielka obsahovať aj faktúru.

Predfaktúra

Predfaktúra je predbežný dokument, ktorý uvádza cenu tovaru a všeobecné podmienky. Tento informatívny dokument nemá žiadnu účtovnú ani právnu hodnotu a má bližšie k cenovej ponuke ako k faktúre. Predfaktúra je vyžadovaná pri vývoze mimo Európskej únie pri tovaroch, ktoré nie sú určené na predaj. Ide napríklad o zasielanie darčekov a vzoriek alebo pri vrátení tovaru dodávateľovi.

Predfaktúra tvorí základ pre výpočet cla a daní, a umožňuje colným orgánom vystaviť doklady o oprávnení na nákup alebo predaj.

Obchodná faktúra

Obchodná faktúra dokladá predaj tovaru medzi dovozcom a vývozcom. Správne vyplnený colný doklad tiež zabezpečuje hladký priebeh colného konania tým, že výrazne znižuje pravdepodobnosť zablokovania zásielky na hraniciach. Rovnako ako predfaktúra umožňuje obchodná faktúra úradom vypočítať clo a prípadnú daň, ktorá sa môže v danej krajine uplatniť.

Obchodná faktúra musí obsahovať nasledujúce údaje:

 • Dátum faktúry
 • Číslo faktúry
 • Dátum predaja
 • Totožnosť predávajúceho
 • Totožnosť kupujúceho
 • Číslo objednávky (PO)
 • Registračné číslo pre DPH
 • Zoznam a popis tovaru
 • Cenníková cena
 • Jednotková cena bez DPH pre predaný výrobok
 • Právne platná sadzba DPH
 • Zľavy
 • Celková čiastka na úhradu pred a po uplatnení DPH
 • Odkaz na paušálny kompenzačný príspevok 40 EUR

Na predfaktúre sú uvedené rovnaké údaje, ale s jasným nadpisom „Proforma“. Nie je uvedené číslo faktúry, pretože nejde o účtovný doklad.

Upozorňujeme, že k zásielke musíte priložiť buď predfaktúru, alebo obchodnú faktúru, nie však obe zároveň.

Predfaktúry teda použite pri tovare, ktorý nie je určený na predaj (darčeky a vzorky), a obchodnej faktúre pri tovare, ktorý predávate (a má teda nejakou obchodnou hodnotou). Obchodná faktúra zostáva splatná, pokiaľ ju príjemca neuhradí.

Spoločnosť Air Time Critical® je špecialistom na krízovú leteckú prepravu pre výrobné odvetvie. Tím našich zamestnancov poskytuje podporu klientom v Českej republike, na Slovensku, vo Francúzsku, Belgicku a zvyšku Európy. Ponúkame door-door prepravné riešenie na mieru pre tie najurgentnejšie zásielky. Radi aj vám poskytneme naše odborné poradenstvo. Preto sa na nás neváhajte kedykoľvek obrátiť s akýmkoľvek dotazom týkajúcim sa medzinárodných urgentných prepráv.