Kontaktujte nás 24/7: +420 214 214 811 (CZ/SK) nebo +32 2 888 84 16 (EN/FR)

Správné používání proforma a obchodních faktur

Správné používání proforma a obchodních faktur

Z důvodu podobného formátu a údajům by se mohly proforma faktury a obchodní faktury snadno zaměnit. Každá z nich se však využívá v jiných situacích. U mezinárodních přeprav musí každá zásilka obsahovat i fakturu. 

Proforma faktura  

Proforma faktura je předběžný dokument, který uvádí cenu zboží a všeobecné podmínky. Tento informativní dokument nemá žádnou účetní ani právní hodnotu a má blíže k cenové nabídce než k faktuře. Proforma faktura je vyžadována při vývozu mimo Evropskou unii u zboží, které není určeno k prodeji. Jde například o zasílání dárků a vzorků nebo při vracení zboží dodavateli.  

Proforma faktura tvoří základ pro výpočet cla a daní, a umožňuje celním orgánům vystavit doklady o oprávnění k nákupu nebo prodeji.  

Obchodní faktura   

Obchodní faktura dokládá prodej zboží mezi dovozcem a vývozcem. Správně vyplněný celní doklad rovněž zajišťuje hladký průběh celního řízení tím, že výrazně snižuje pravděpodobnost zablokování zásilky na hranicích. Stejně jako proforma faktura umožňuje obchodní faktura úřadům vypočítat clo a případnou daň, která se může v dané zemi uplatnit.  

Obchodní faktura musí obsahovat následující údaje:  

 • Datum faktury   
 • Číslo faktury  
 • Datum prodeje  
 • Totožnost prodávajícího  
 • Totožnost kupujícího   
 • Číslo objednávky (PO) 
 • Registrační číslo pro DPH  
 • Seznam a popis zboží  
 • Ceníková cena  
 • Jednotková cena bez DPH pro prodaný výrobek  
 • Právně platná sazba DPH  
 • Slevy  
 • Celková částka k úhradě před a po uplatnění DPH   
 • Odkaz na paušální kompenzační příspěvek 40 EUR.  

Na proforma faktuře jsou uvedeny stejné údaje, ale s jasným nadpisem „Proforma“. Není uvedeno číslo faktury, protože se nejedná o účetní doklad. 

Upozorňujeme, že k zásilce musíte přiložit buď proforma fakturu, nebo obchodní fakturu, nikoliv však obě zároveň.  

Proforma faktury tedy použijte u zboží, které není určeno k prodeji (dárky a vzorky), a obchodní faktury u zboží, které prodáváte (a má tedy nějakou obchodní hodnotou). Obchodní faktura zůstává splatná, dokud ji příjemce neuhradí.  

Společnost Air Time Critical® je specialistou na krizovou leteckou přepravu pro výrobní odvětví. Tým našich zaměstnanců poskytuje podporu klientům v České republice, na Slovensku, ve Francii, Belgii a zbytku Evropy. Nabízíme door-door přepravní řešení na míru pro ty nejurgentnější zásilky. Rádi i vám poskytneme naše odborné poradenství. Proto se na nás neváhejte kdykoliv obrátit s jakýmkoliv dotazem týkajícím se mezinárodních urgentních přeprav.