Kontaktujte nás 24/7: +420 214 214 811 (CZ/SK) nebo +32 2 888 84 16 (EN/FR)

Správné používání proforma a obchodních faktur

Správné používání proforma a obchodních faktur

Z důvodu podobného formátu a údajům by se mohly proforma faktury a obchodní faktury snadno zaměnit. Každá z nich se však využívá v jiných situacích. U mezinárodních přeprav musí každá zásilka obsahovat i fakturu. 

Proforma faktura  

Proforma faktura je předběžný dokument, který uvádí cenu zboží a všeobecné podmínky. Tento informativní dokument nemá žádnou účetní ani právní hodnotu a má blíže k cenové nabídce než k faktuře. Proforma faktura je vyžadována při vývozu mimo Evropskou unii u zboží, které není určeno k prodeji. Jde například o zasílání dárků a vzorků nebo při vracení zboží dodavateli.  

Proforma faktura tvoří základ pro výpočet cla a daní, a umožňuje celním orgánům vystavit doklady o oprávnění k nákupu nebo prodeji.  

Obchodní faktura   

Obchodní faktura dokládá prodej zboží mezi dovozcem a vývozcem. Správně vyplněný celní doklad rovněž zajišťuje hladký průběh celního řízení tím, že výrazně snižuje pravděpodobnost zablokování zásilky na hranicích. Stejně jako proforma faktura umožňuje obchodní faktura úřadům vypočítat clo a případnou daň, která se může v dané zemi uplatnit.  

Obchodní faktura musí obsahovat následující údaje:  

 • Datum faktury   
 • Číslo faktury  
 • Datum prodeje  
 • Totožnost prodávajícího  
 • Totožnost kupujícího   
 • Číslo objednávky (PO) 
 • Registrační číslo pro DPH  
 • Seznam a popis zboží  
 • Ceníková cena  
 • Jednotková cena bez DPH pro prodaný výrobek  
 • Právně platná sazba DPH  
 • Slevy  
 • Celková částka k úhradě před a po uplatnění DPH   
 • Odkaz na paušální kompenzační příspěvek 40 EUR.  

Na proforma faktuře jsou uvedeny stejné údaje, ale s jasným nadpisem „Proforma“. Není uvedeno číslo faktury, protože se nejedná o účetní doklad. 

Upozorňujeme, že k zásilce musíte přiložit buď proforma fakturu, nebo obchodní fakturu, nikoliv však obě zároveň.  

Proforma faktury tedy použijte u zboží, které není určeno k prodeji (dárky a vzorky), a obchodní faktury u zboží, které prodáváte (a má tedy nějakou obchodní hodnotou). Obchodní faktura zůstává splatná, dokud ji příjemce neuhradí.  

Společnost Air Time Critical je specialistou na krizovou leteckou přepravu pro výrobní odvětví. Tým našich zaměstnanců poskytuje podporu klientům v České republice, na Slovensku, ve Francii, Belgii a zbytku Evropy. Nabízíme door-door přepravní řešení na míru pro ty nejurgentnější zásilky. Rádi i vám poskytneme naše odborné poradenství. Proto se na nás neváhejte kdykoliv obrátit s jakýmkoliv dotazem týkajícím se mezinárodních urgentních přeprav.