24/7 international numbers: +33 1 78 90 26 52 (fr) or +32 2 888 84 16 (en/fr)

Všetko o zásielkach do USA a štatúte „Known Shipper“

Všetko o zásielkach do USA a štatúte statuse "Known Shipper"

Known Shipper štatút a letecké zásielky do USA? Prečo je to dôležité?

Po útokoch na Svetové obchodné centrum v USA v roku 2001 zaviedlo americké ministerstvo vnútornej bezpečnosti systém sprísnenia bezpečnostných opatrení v domácej i medzinárodnej leteckej doprave. Súčasne s novými pravidlami bol zriadený úrad Transport Security Administration (TSA), ktorý dohliada na bezpečnosť všetkých dopravných prostriedkov, vrátane cestnej, železničnej, námornej a leteckej prepravy.

Pasažérske lety ponúkajú množstvo voľného nákladového priestoru. TSA umožnila tento extra priestor využiť bez toho, aby ohrozila bezpečnosť cestujúcich. Spoločnosti sú po splnení konkrétnych požiadaviek odmenené štatútom Known Shipper (známy odosielateľ) a ďalšími výhodami.

Výhody štatútu Known Shipper (známy odosielateľ) v USA

Tí, ktorí štatút známeho odosielateľa nemajú, môžu svoj tovar prepravovať iba nákladnými lietadlami. Naproti tomu známi odosielatelia môžu využívať nákladné aj osobné lety, čo znamená:

  • Väčšia dostupnosť: Pasažérske lety lietajú oveľa častejšie a z viacerých letísk ako lietadlá prepravujúce výhradne náklad.
  • Rýchlejšie doručenie: Rozšírenie možností znamená prístup k väčšiemu počtu letov a trás, čo výrazne skracuje dobu prepravy.
  • Väčšia flexibilita: Pokiaľ dôjde k zmenám na poslednú chvíľu, dostupnosť nákladných i osobných letov zvyšuje šancu na dodržanie termínov.

Závislosť na neznámych odosielateľoch preto môže viesť k zbytočným oneskoreniam a vyšším nákladom. Obzvlášť dôležité je to potom u spoločností, ktoré môžu potrebovať urgentné doručenie.

Pokiaľ chce vaša spoločnosť dovážať tovar z USA do Českej republiky alebo na Slovensko, tu je niekoľko rád:

  • Poskytnite prepravcovi meno a adresu svojho dodávateľa v USA.
  • Váš prepravca tak môže skontrolovať TSA status dodávateľa a poskytnúť vám presnejšiu odpoveď na váš dopyt.

Potrebujete pomôcť s organizáciou urgentnej leteckej prepravy medzi USA a Českou republikou alebo Slovenskom? Tím Air Time Critical® vám rád poskytne odborné poradenstvo a kvalitné riešenie. Neváhajte nás kontaktovať.