24/7 international numbers: +33 1 78 90 26 52 (fr) or +32 2 888 84 16 (en/fr)

ATC® na CEE Automotive Supply Chain 2023 v Českej republike

cee-automotive-supply-chain-2023-ceska-republika

V dňoch 24. a 25. októbra 2023 sa v Českej republike konala konferencia CEE Automotive Supply Chain, významná akcia venovaná automobilovému priemyslu v strednej a východnej Európe (CEE).

„Dodávateľský reťazec automobilového priemyslu v strednej a východnej Európe v roku 2023: Hlavné výzvy a nové horizonty pre európsky automobilový priemysel“.

Konferencie zúčastnilo viac ako 330 kľúčových hráčov, vrátane spoločnosti Air Time Critical®, ktorá sa prezentovala svojou lokálnou pobočkou pre Slovensko a Českú republiku. Akcia odhalila hlavné trendy a výzvy, ktoré budú formovať európsky automobilový priemysel v nasledujúcich 5 až 10 rokoch.

O svoje vízie sa podelili zástupcovia renomovaných spoločností, ako sú Toyota Motor Manufacturing Slovakia, ŠKODA Auto, Kia Slovakia, Hyundai Motor, Siemens, JTEKT, Siemens, Vitesco Technologies, Yanfeng International Automotive a EY Consulting. Medzi hlavné aktuálne diskutované výzvy patrí rýchly prechod na elektromobilitu, tvrdá konkurencia zo strany Číny a Spojených štátov, a predovšetkým naliehavá potreba zvýšiť odolnosť dodávateľského reťazca.

Friendshoring, koncept na vzostupe

Jedným z inovatívnych konceptov, o ktorom sa podrobne diskutovalo, bol „Friendshoring“. Zaujímavá alternatíva k tradičnému offshoringu, kedy sa európske automobilové spoločnosti usilujú o užšie partnerstvo so svojimi geograficky blízkymi náprotivkami. Cieľom tohto prístupu je posilniť odolnosť dodávateľského reťazca tým, že sa zníži závislosť na vzdialených dodávateľoch. Zároveň rieši aj otázku životného prostredia skrátením vzdialeností, ktoré sa prejdú pri preprave súčiastok. Krajiny, ktoré z tohto trendu budú do budúcnosti ťažiť sú najmä Turecko, Tunisko a Maroko, rovnako ako stredná Európa s Českou republikou, Slovenskom, Maďarskom a Poľskom. Tu všade spoločnosť ATC® tiež pôsobí.

Dominancia Číny v elektromobilite

Rastúca dominancia Číny sa ukázala ako nevyhnutný problém. Výrazný náskok vo výrobe batérií a zníženie výrobných nákladov núti európsky automobilový priemysel čeliť asymetrickej konkurencii. Čína nemá rovnaké náklady ani nemusí dodržiavať rovnaké štandardy. Zdôraznená bola aj geopolitická neistota, ktorá podčiarkuje zásadný význam celkovej odolnosti dodávateľského reťazca.

Budovanie odolnosti: agilita, komunikácia a krízové ​​tímy

Z poznatkov o zvýšení odolnosti priemyslu jednoznačne vyplynulo niekoľko bodov:

  • Potreba rozvíjať agilitu na všetkých úrovniach: vo výrobe pomocou simulačných nástrojov na predvídanie výkyvov vo výrobe a nedostatku zásob („digital twin“), ale aj vo fáze návrhu a vývoja výrobku, a to prípravou pohotovostných plánov (plán B a C) ešte pred začatím výroby.
  • Agilita sa musí rozšíriť aj na riadenie dodávateľského reťazca, a to napríklad prepojením niekoľkých výrobných závodov. Tento prístup umožňuje zdieľať dostupné zásoby medzi závodmi v prípade problémov so zásobovaním. Na konferencii to bolo ilustrované na príklade spoločnosti Siemens a ich 40 prepojených závodoch.
  • V neposlednom rade je potrebná zvýšená komunikácia: je potrebné zaviesť posilnenú internú komunikáciu s vytvorením postupov na opis, kvalifikáciu a vyhodnocovanie krízových stavov. Jasný formálny eskalačný proces je nevyhnutný, rovnako ako vytvorenie krízových tímov na úrovni najvyššieho vedenia. Tieto krízové ​​tímy zaistia v prípade potreby urýchlené a efektívne rozhodovanie.

Letecká nákladná doprava: agilný nástroj v pretekoch za inováciou 

Letecká nákladná doprava bola tiež spomenutá ako jeden z kľúčov na zvýšenie agility.

Ako na pódiu uviedol jeden výrobca automobilov zo Slovenska: letecká nákladná doprava bola doteraz prvkom dodávateľského reťazca, ktorý sa používal hlavne na dobiehanie oneskorenia dodávateľov.

Letecká nákladná doprava sa stáva hlavným nástrojom na urýchlenie zmien výrobných nástrojov

V novej ére ostrého konkurenčného boja sa teraz letecká nákladná doprava stáva hlavným nástrojom na urýchlenie zmien výrobných nástrojov, vývoja prototypov, dizajnu výrobkov a rýchleho testovania predvýrobných sérií.

Továreň, ktorá prechádza rozsiahlou prestavbou a úpravou svojho priemyselného zariadenia, nevyrába a neprináša peniaze. Je preto nevyhnutné skrátiť toto neproduktívne obdobie na nevyhnutne potrebný čas. Letecká doprava môže túto zvýšenú potrebu rýchlosti a flexibility vo fázach výskumu a vývoja a pri úpravách v továrni splniť vďaka rýchlejšiemu dodaniu zariadenia na obnovenie výroby.

Letecká nákladná doprava v službách projektov

To odráža aj realita, s ktorou sa stretáva Air Time Critical®. V posledných dvoch rokoch je rastúci počet žiadostí o urgentnú leteckú prepravu zo strany výskumných a vývojových centier a projektových manažérov. ATC® im poskytuje rýchle riešenia „od dverí k dverám“ na zasielanie prototypov, predsériových výrobkov alebo dokonca výrobných zariadení. Najpoužívanejším riešením sú hand carry (On Board Courier) a prioritná letecká preprava (Next Flight Out). Služba leteckého chartera potom môže byť užitočná na prepravu zariadení, strojov na výrobu foriem a pod. Nezabudnite, že zariadenie môže na palube sprevádzať aj technik, aby mohol stroj rýchlo nainštalovať v továrni v mieste určenia. Tento nový štýl prepravy vyžaduje väčšiu podporu zákazníkom, ktorí nemusia mať predchádzajúce skúsenosti s logistikou. Hľadajú preto riešenia na kľúč a službu, ktorá sa v maximálnej možnej miere postará o všetky vývozné a dovozné colné procedúry. Spoločnosť Air Time Critical® sa zaväzuje k zaisteniu tej najlepšej podpory po celú dobu prepravy.

CEE Automotive Supply Chain 2023

Celkovo konferencia CEE Automotive Supply Chain 2023 priniesla nové poznatky o výzvach a príležitostiach, ktorým čelí európsky automobilový priemysel. Súčasný trend friendshoringu bude mať na automobilový priemysel v strednej a východnej Európe zásadný dopad. Preteky o elektrifikáciu a inovácie sú v plnom prúde a obstoja v ňom tí najagilnejší hráči. Budúci rok sa uvidíme opäť na Slovensku v Žiline !