Kontaktujte nás 24/7: +420 214 214 811 (CZ/SK) nebo +32 2 888 84 16 (EN/FR)

ATC® na CEE Automotive Supply Chain 2023 v Olomouci

CEE Automotive Supply Chain 2023 - Česka republika

Ve dnech 24. a 25. října 2023 se v Olomouci konala konference CEE Automotive Supply Chain, což je významná akce věnovaná automobilovému průmyslu ve střední a východní Evropě (CEE).

 

„Dodavatelský řetězec automobilového průmyslu ve střední a východní Evropě v roce 2023: Hlavní výzvy a nové horizonty pro evropský automobilový průmysl“.

 

Konference se zúčastnilo více než 330 klíčových hráčů, včetně společnosti Air Time Critical®, která se prezentovala svou lokální pobočkou pro Slovensko a Českou republiku. Akce odhalila hlavní trendy a výzvy, které budou formovat evropský automobilový průmysl v příštích 5 až 10 letech.

O své vize se podělili zástupci renomovaných společností, jako jsou Toyota TMCZ, ŠKODA, Kia Slovakia, Hyundai Motor, Siemens, JTEKT, Vitesco Technologies, Yanfeng a EY Consulting. Mezi hlavní aktuálně diskutované výzvy patří rychlý přechod na elektromobilitu, tvrdá konkurence ze strany Číny a Spojených států, a především naléhavá potřeba zvýšit odolnost dodavatelského řetězce.

Friendshoring, koncept na vzestupu

Jedním z inovativních konceptů, o němž se podrobně diskutovalo, byl „Friendshoring“. Zajímavá alternativa k tradičnímu offshoringu, kdy evropské automobilové společnosti usilují o užší partnerství se svými geograficky blízkými protějšky. Cílem tohoto přístupu je posílit odolnost dodavatelského řetězce tím, že se sníží závislost na vzdálených dodavatelích. Zároveň řeší i otázku životního prostředí zkrácením vzdáleností, které se urazí při přepravě součástek. Země, které z tohoto trendu budou do budoucna těžit jsou zejména Turecko, Tunisko a Maroko, stejně jako střední Evropa s Českou republikou, Slovenskem, Maďarskem a Polskem. Zde všude společnost ATC® také působí.

Dominance Číny v elektromobilitě

Rostoucí dominance Číny se ukázala jako nevyhnutelný problém. Výrazný náskok ve výrobě baterií a snížení výrobních nákladů nutí evropský automobilový průmysl čelit asymetrické konkurenci. Čína nemá stejné náklady ani nemusí dodržovat stejné standardy. Zdůrazněna byla také geopolitická nejistota, která podtrhuje zásadní význam celkové odolnosti dodavatelského řetězce.

Budování odolnosti: agilita, komunikace a krizové týmy

Z poznatků o zvýšení odolnosti průmyslu jednoznačně vyplynulo několik bodů:

  • Potřeba rozvíjet agilitu na všech úrovních: ve výrobě pomocí simulačních nástrojů k předvídání výkyvů ve výrobě a nedostatku zásob („digital twin“), ale také ve fázi návrhu a vývoje výrobku, a to přípravou pohotovostních plánů (plán B a C) ještě před zahájením výroby.
  • Agilita se musí rozšířit i na řízení dodavatelského řetězce, a to například propojením několika výrobních závodů. Tento přístup umožňuje sdílet dostupné zásoby mezi závody v případě potíží se zásobováním. Na konferenci to bylo ilustrováno na příkladu společnosti Siemens a jejich 40 propojených závodech.
  • V neposlední řadě je nezbytná zvýšená komunikace: je třeba zavést posílenou interní komunikaci s vytvořením postupů pro popis, kvalifikaci a vyhodnocování krizových stavů. Jasný formální eskalační proces je nezbytný, stejně jako vytvoření krizových týmů na úrovni nejvyššího vedení. Tyto krizové týmy zajistí v případě potřeby urychlené a efektivní rozhodování.

Letecká nákladní doprava: agilní nástroj v závodě za inovací

Letecká nákladní doprava byla rovněž zmíněna jako jeden z klíčů ke zvýšení agility.

Jak na pódiu uvedl jeden výrobce automobilů ze Slovenska: letecká nákladní doprava byla dosud prvkem dodavatelského řetězce, který se používal hlavně k dohánění zpoždění dodavatelů.

Letecká nákladní doprava sa stává hlavním nástrojem pro urychlení změn výrobních nástrojů

V nové éře ostrého konkurenčního boje se nyní letecká nákladní doprava stává hlavním nástrojem pro urychlení změn výrobních nástrojů, vývoje prototypů, designu výrobků a rychlého testování předvýrobních sérií.

Továrna, která prochází rozsáhlou úpravou svého průmyslového zařízení, nevyrábí a nepřináší peníze. Je proto zásadní zkrátit toto neproduktivní období na nezbytně nutnou dobu. Letecká doprava může tuto zvýšenou potřebu rychlosti a flexibility ve fázích výzkumu a vývoje a při úpravách v továrně splnit díky rychlejšímu dodání zařízení pro obnovení výroby.

Letecká nákladní doprava ve službách projektů

To odráží i realita se kterou se setkává Air Time Critical®. V posledních dvou letech je rostoucí počet žádostí o urgentní leteckou přepravu ze strany výzkumných a vývojových center a projektových manažerů. ATC® jim poskytuje rychlá řešení „od dveří ke dveřím“ pro zasílání prototypů, před-sériových výrobků nebo dokonce výrobních zařízení. Nejpoužívanějším řešením jsou hand carry (On Board Courier) a prioritní letecká přeprava (Next Flight Out). Služba leteckého charteru pak může být užitečná pro přepravu zařízení, strojů pro výrobu forem apod. Nezapomeňte, že zařízení může na palubě doprovázet i technik, aby mohl stroj rychle nainstalovat v továrně v místě určení. Tento nový styl přepravy vyžaduje větší podporu zákazníkům, kteří nemusí mít předchozí zkušenosti s logistikou. Hledají proto řešení na klíč a službu, která se v maximální možné míře postará o všechny vývozní a dovozní celní procedury. Společnost Air Time Critical® se zavazuje k zajištění té nejlepší podpory po celou dobu přepravy.

CEE Automotive Supply Chain 2023

Celkově konference CEE Automotive Supply Chain 2023 přinesla nové poznatky o výzvách a příležitostech, kterým čelí evropský automobilový průmysl. Současný trend friendshoringu bude mít na automobilový průmysl ve střední a východní Evropě zásadní dopad. Závod o elektrifikaci a inovace je v plném proudu a obstojí v něm ti nejagilnější hráči. Příští rok se uvidíme opět na Slovensku v Žilině!