24/7 international numbers: +33 1 78 90 26 52 (fr) or +32 2 888 84 16 (en/fr)

Prepravné procedúry. O všetko sa postaráme!

Prepravné procedúry. O všetko sa postaráme!

Procedúry, obchodné faktúry, clo, DPH, T1, ATR certifikát, import… nechajte to na Air Time Critical®!

Zlé číslo IČ DPH na obchodnej faktúre? Nesprávna hmotnosť alebo rozmery od vášho dodávateľa? Nesprávna referencie pre nakládku?

S tým všetkým vám pomôžeme: zložité dovozné postupy, kontrola colných HS kódov, zabezpečenie tranzitu T1, uplatnenie režimu prenesenia daňovej povinnosti, režim dočasného použitia pre výstavu, zaplatenie cla a dane na rýchle uvoľnenie zásielky.

Medzinárodná doprava predstavuje mnoho prepravných procedúr a vecí, ktoré treba skontrolovať. To všetko by vám zabralo množstvo e-mailov a času na telefóne, ak by ste sa všetko pokúsili zariadiť sami.

Doprava, preclenie… je potrebné skontrolovať veľa vecí

V Air Time Critical® pomáhame našim klientom s týmito záležitosťami každý deň. Pomáhame im ako s dopravou, tak s procedúrami: colné formality a potrebná dokumentácia (ATA karnet, T1, certifikáty ATR alebo EUR1, atď.). Všetko vybavíme za našich klientov.

To znamená, že skontaktujeme dodávateľa a skontrolujeme referenciu a čas na nakládku, typ tovaru, colné kódy a presné rozmery a spôsob balenia. Získame od neho aj všetky dokumenty a naplánujeme colné konanie.

Tým, že Air Time Critical® preberá časť administratívnych úkonov spojených s prepravou, zbavuje klientov tejto záťaže a umožňuje im venovať sa iným veciam.

Prepravné procedúry: včasné varovanie zabráni meškaniu

Okrem vyššie uvedeného vás Air Time Critical® tiež upozorní na prípadné nezrovnalosti vo vašich obchodných faktúrach a ďalších dokumentoch.

„Dobrý deň, tu Air Time Critical®. Vaše EORI číslo nezodpovedá adrese dodania. Môžete prosím skontrolovať, či je to správne?“

Takéto drobnosti, pokiaľ nie sú včas odhalené, totiž môžu často zablokovať zásielky v colnom konaní a oneskoriť doručenie. Spoločnosť Air Time Critical® sa pýta na správne otázky v správny čas, čím zaručuje bezproblémové vybavenie vašich urgentných zásielok.

Radí vám takto aj váš pravidelný prepravca?

Nie je možné ani spočítať v koľkých prípadoch tento zmysel pre detail znamenal rozdiel medzi včasným doručením a zásielkou zablokovanou na colnici na niekoľko dní.

Pomáha vám váš stály prepravca aj v týchto dôležitých aspektoch? Upozorní vás ešte pred začatím prepravy, aby ste sa vyhli problémom a oneskoreniam?

Nemusí to mať žiadny vplyv na každodenné neurgentné zásielky, na ktoré máte viac času. U vašich najdôležitejších zásielok, kde je v stávke zastavenie výroby alebo sankcie za neskoré dodanie, to však môže byť úplne zásadné.

Pokiaľ vám tieto situácie pripadajú povedomé, neváhajte nás kontaktovať a prediskutovať s nami vaše skúsenosti.

Air Time Critical® vám môže pomôcť s riešením vašich kritických a urgentných zásielok a uľahčiť od niektorých administratívnych procedúr.