Kontaktujte nás 24/7: +420 214 214 811 (CZ/SK) nebo +32 2 888 84 16 (EN/FR)

Preferenční původ zboží a snížené celní sazby

Preferenční původ zboží a snížené celní sazby

Vše o preferenčním původu zboží a snížených celních sazbách 

Preferenční původ je smluvní dohoda, která umožňuje dováženému zboží přiznat sníženou nebo nulovou celní sazbu. Díky této dohodě mohou výrobky dovážené ze třetích zemí (mimo Evropskou unii) využívat preferenčních dohod.  

Preferenční původ je stanoven prostřednictvím smluv o volném obchodu nebo hospodářských a finančních partnerství mezi EU a třetími zeměmi. Každá dohoda se řídí protokolem specifikujícím podmínky, za kterých má zboží preferenční původ. Klíčovým bodem je zohlednění všech kroků, které vedou k získání konečného výrobku. Záleží také na státech, které se podílejí na jednotlivých výrobních fázích. Pokud je totiž preferenční původ výhodný pro dovozce, není to samozřejmostí pro všechno dovážené zboží 

Výhody pro evropského výrobce 

Preferenční původ umožňuje evropskému výrobci žádat o sníženou nebo nulovou celní sazbu na veškerý dovoz splňující podmínky. Tyto preferenční dovozní sazby představují pro evropskou společnost významnou konkurenční výhodu. Snížené dovozní clo automaticky umožňuje společnosti dosahovat vyšších ziskových marží než jiná společnost, která tohoto režimu nevyužívá a platí plnou celní sazbu. 

Po určení preferenčního původu bude navíc evropský dovozce moci žádat o preferenční sazbu pro každý nový dovoz z partnerské země. Tím evropský dovozce získá trvalou konkurenční výhodu. 

Jaké zboží splňuje podmínky? 

Preferenční sazba se vztahuje pouze na zboží pocházející ze zvýhodněné země. Dovážené výrobky musí rovněž splňovat podmínky stanovené v dohodě sjednané mezi EU a vyvážející zemí. Dovážené zboží musí být vyrobeno ze surovin pocházejících ze zvýhodněné země. Pokud tomu tak není, musí být zboží ve zvýhodněné zemi částečně opracováno nebo zpracováno. 

Soubor pravidel specifikuje různé způsoby zpracování, kterými musí vyrobený produkt projít, aby byl považován za „původní“. Tato pravidla stanovují míru opracování nebo zpracování nepůvodních materiálů, která je nutná k tomu, aby výrobky získaly status původu. 

Seznam zvýhodněných zemí 

Preferenční původ je k dispozici zemím nebo skupinám zemí, které uzavřely preferenční dohody s Evropskou unií. Tyto dohody o celní unii poskytují sníženou nebo nulovou celní sazbu.  

Níže je uvedeno několik zemí, které využívají preferenční dohody: 

  • Spojené království  
  • ESVO (Evropského sdružení volného obchodu), Faerské ostrovy, EHP (Evropský hospodářský prostor)  
  • země Středomoří/Euromed: Tunisko, Maroko, Alžírsko…  
  • země Východního partnerství  
  • země západního Balkánu  
  • země GSP (všeobecný systém preferencí)  
  • Severní a Jižní Amerika: Kanada, Mexiko…  
  • Africké, karibské a tichomořské země (AKT)  
  • Asie: Jižní Korea, Japonsko, Singapur, Vietnam…  

Chcete-li zjistit, zda máte nárok na snížené dovozní clo, musíte se obrátit na celní úřad. 

O autorovi: 

Air Time Critical® je přepravní společnost specializující se na urgentní letecké přepravy pro evropský průmysl. Air Time Critical® je více než jen poskytovatel přepravy. Pomáháme našim zákazníkům s administrativními procedurami a nabízíme řešení na klíč od dveří ke dveřím, včetně celního odbavení, odborného poradenství, spojení se zahraničními dodavateli a aktivního sledování všech zásilek po celou dobu přepravy. Tým Air Time Critical® je připraven vám kdykoliv poradit a vyřešit vaše požadavky na expresní doručení od vašich dodavatelů nebo k vašim zákazníkům do zahraničí.