24/7 international numbers: +33 1 78 90 26 52 (fr) or +32 2 888 84 16 (en/fr)

Preferenčný pôvod tovaru a znížené colné sadzby

Preferenčný pôvod tovaru a znížené colné sadzby

Všetko o preferenčnom pôvode tovaru a znížených colných sadzbách

Preferenčný pôvod je zmluvná dohoda, ktorá umožňuje dovážanému tovaru priznať zníženú alebo nulovú colnú sadzbu. Vďaka tejto dohode môžu výrobky dovážané z tretích krajín (mimo Európskej únie) využívať preferenčné dohody.

Preferenčný pôvod je stanovený prostredníctvom zmlúv o voľnom obchode alebo hospodárskych a finančných partnerstiev medzi EÚ a tretími krajinami. Každá dohoda sa riadi protokolom špecifikujúcim podmienky, za ktorých má tovar preferenčný pôvod. Kľúčovým bodom je zohľadnenie všetkých krokov, ktoré vedú k získaniu konečného výrobku. Záleží tiež na štátoch, ktoré sa podieľajú na jednotlivých výrobných fázach. Pokiaľ je totiž preferenčný pôvod výhodný pre dovozcov, nie je to samozrejmosťou pre všetok dovážaný tovar.

Výhody pre európskeho výrobcu

Preferenčný pôvod umožňuje európskemu výrobcovi žiadať o zníženú alebo nulovú colnú sadzbu na všetok dovoz spĺňajúci podmienky. Tieto preferenčné dovozné sadzby predstavujú pre európsku spoločnosť významnú konkurenčnú výhodu. Znížené dovozné clo automaticky umožňuje spoločnosti dosahovať vyššie ziskové marže ako iná spoločnosť, ktorá tento režim nevyužíva a platí plnú colnú sadzbu.

Po určení preferenčného pôvodu bude navyše európsky dovozca môcť žiadať o preferenčnú sadzbu pre každý nový dovoz z partnerskej krajiny. Tým európsky dovozca získa trvalú konkurenčnú výhodu.

Ktorý tovar spĺňa podmienky?

Preferenčná sadzba sa vzťahuje iba na tovar pochádzajúci zo zvýhodnenej krajiny. Dovážané výrobky musia takisto spĺňať podmienky stanovené v dohode dohodnutej medzi EÚ a vyvážajúcou krajinou. Dovážaný tovar musí byť vyrobený zo surovín pochádzajúcich zo zvýhodnenej krajiny. Ak tomu tak nie je, tovar musí byť v zvýhodnenej krajine čiastočne opracovaný alebo spracovaný.

Súbor pravidiel špecifikuje rôzne spôsoby spracovania, ktorými musí vyrobený produkt prejsť, aby bol považovaný za „pôvodný“. Tieto pravidlá stanovujú mieru opracovania alebo spracovania nepôvodných materiálov, ktorá je potrebná na to, aby výrobky získali status pôvodu.

Zoznam zvýhodnených krajín

Preferenčný pôvod je k dispozícii krajinám alebo skupinám krajín, ktoré uzavreli preferenčné dohody s Európskou úniou. Tieto dohody o colnej únii poskytujú zníženú alebo nulovú colnú sadzbu.

Nižšie je uvedených niekoľko krajín, ktoré využívajú preferenčné dohody:

  • Spojené kráľovstvo
  • EZVO (Európskeho združenia voľného obchodu), Faerské ostrovy, EHP (Európsky hospodársky priestor)
  • krajiny Stredomoria/Euromed: Tunisko, Maroko, Alžírsko…
  • krajiny Východného partnerstva
  • krajiny západného Balkánu
  • krajiny GSP (všeobecný systém preferencií)
  • Severná a Južná Amerika: Kanada, Mexiko…
  • Africké, karibské a tichomorské krajiny (AKT)
  • Ázia: Južná Kórea, Japonsko, Singapur, Vietnam…

Ak chcete zistiť, či máte nárok na znížené dovozné clo, musíte sa obrátiť na colný úrad.

O autorovi:

Air Time Critical® je prepravná spoločnosť špecializujúca sa na urgentné letecké prepravy pre európsky priemysel. Air Time Critical® je viac než len poskytovateľ prepravy. Pomáhame našim zákazníkom s administratívnymi procedúrami a ponúkame riešenie na kľúč od dverí k dverám, vrátane colného odbavenia, odborného poradenstva, spojenia so zahraničnými dodávateľmi a aktívneho sledovania všetkých zásielok po celú dobu prepravy. Tím Air Time Critical® je pripravený vám kedykoľvek poradiť a vyriešiť vaše požiadavky na expresné doručenie od vašich dodávateľov alebo k vašim zákazníkom do zahraničia.