Kontaktujte nás 24/7: +420 214 214 811 (CZ/SK) nebo +32 2 888 84 16 (EN/FR)

Brexit a logistika: jak minimalizovat problémy?

Brexit a logistika jak minimalizovat problémy

Do oficiálního data brexitu (29. března 2019) zbývá necelých šest měsíců. Přesto nikdo s jistotou neví, jaký bude výsledek. Proto se většina diskusí točí kolem nekonečných sporů o to, jaký scénář by mohl platit. V úvahu přichází i ten nejtvrdší brexit, jaký si lze představit. Lidé, a především firmy, jsou z těchto diskusí zmatení a cítí i bezmoc.  

Buďte připraveni bez ohledu na výsledek     

Většina společností proto přijala strategii „počkáme a uvidíme“. To v podstatě znamená nedělat nic a doufat, že to dopadne dobře. Jedná se o závažnou událost, která může mít dopad na ekonomiku stovek společností a jejich zaměstnanců. Proto by se k ní mělo přistupovat zodpovědně. Budoucnost nikdo nedokáže odhadnout, ale každá odpovědná společnost může přijmout praktická opatření. Můžete být na brexit připraveni, ať už dopadne jakkoliv.   

Jaká řešení zavést  

Co můžete udělat? Společnosti obchodující se Spojeným královstvím mohou již nyní podniknout jednoduché kroky, aby byly co nejlépe připraveny a minimalizovaly narušení způsobené odchodem Británie ze společného evropského trhu. Jak v současné době probíhá obchod mezi EU a Spojeným královstvím? Obchodování v rámci Evropy se stalo až příliš snadným. Vytvořili jsme si mnoho špatných návyků, protože základní obchodní dokumenty se v rámci společného trhu staly nedůležitými. Věci jako řádné a vyhovující CMR, obchodní faktura, kód HS, původ zboží nebo incoterms.  

Začněte Velkou Británii vnímat jako zahraniční destinaci 

Vzhledem k tomu, že se Británie může stát stejně cizí zemí jako USA nebo Švýcarsko, mělo by smysl přistupovat ke každé zásilce jako k mezinárodnímu řízení. V tomto případě jsou další kroky zcela zřejmé každému, kdo se vyzná v mezinárodní logistice. Za prvé je nezbytné pečlivě projít dokumentaci každé zásilky do Velké Británie:  

Faktury – jsou na fakturách uvedeny údaje o odesílateli a příjemci včetně čísel DPH/EORI, obchodní hodnoty a měny? 

CMR – obsahuje údaje o zboží, přesné množství, balení, zemi původu a určení? Zboží – je v dokladech uvedeno zařazení zboží podle nomenklatury (TARIC), jsou v nich uvedeny kódy HS?  

Zařazení je nezbytné a poskytne vám náskok při jednání s celními orgány. Umožní vám mnohem rychleji se přizpůsobit novým právním předpisům a celním sazbám, pokud budou po brexitu platit cla a poplatky. Kromě toho může tato včasná příprava vést k budoucím úsporám v podobě případných daňových úlev. Ty mohou být vyjednány mezi EU a Spojeným královstvím pro kritická odvětví jako je automobilový, letecký nebo farmaceutický průmysl. Částečné nebo úplné osvobození od daně může zajímat dodavatele i odběratele. Aby však bylo možné těchto osvobození využít, bude třeba dovážené/vyvážené zboží řádně zatřídit a identifikovat v celní nomenklatuře – viz portál EU 

Incoterms se stanou hlavním problémem v okamžiku, kdy se začnou uplatňovat daně a cla. Předběžné stanovení smluvních podmínek mezi dodavateli a klienty zabrání pozdějším nákladným překvapením. Proto je od nynějška důležitější než kdy jindy si dvakrát rozmyslet, co podepíšete.  

Brexit a logistika: nutnost zapojení dodavatelů  

Příprava by měla probíhat i mimo vaši společnost. Strategičtí dodavatelé a zákazníci by měli být zapojeni co nejdříve, aby přijali stejné procesy. Dovedeme si představit, že na strategické dodavatele mohou být uvaleny smluvní doložky, povinné lhůty, a dokonce i sankce. Předvídavost by mohla být zásadní pro zabezpečení dodavatelského řetězce a zabránění velkým problémům s celními úřady po brexitu.  

Můžete také vytvořit speciální Brexit projektový tým, který bude mít dostatečné pravomoci a dovednosti, aby mohl rychle přizpůsobit interní procesy případným změnám. V neposlední řadě by podniky obchodující se Spojeným královstvím měly oslovit a podepsat smlouvy o poskytování služeb se zprostředkovateli AEO (Authorised Economic Operator) na obou stranách Lamanšského průlivu. Mohly by tak využít jejich odborných znalostí a pomoci, až se brexit stane skutečností. Takto kvalifikované poradce bude po brexitu těžké sehnat, jelikož stovky společností se budou snažit najít stejné řešení.

Pokud máte jakékoliv dotazy, můžete nás kdykoliv kontaktovat