24/7 international numbers: +33 1 78 90 26 52 (fr) or +32 2 888 84 16 (en/fr)

Bezproblémové colné odbavenie v Číne

Bezproblémové colné odbavenie v Číne

Bezproblémové colné odbavenie v ČínePreprava do Číny a bezproblémové preclenie je komplexný proces. Veľa vývozcom spôsobuje nekonečnú frustráciu a môže viesť aj k zadržaniu tovaru. Výsledkom môže byť aj výrazné navýšenie nákladov.

Ako sa môžu logistické oddelenia a supply chain manažéri vyhnúť problémom pri colnom odbavení v Číne? Je potrebné brať do úvahy niekoľko vecí.

Prepravné povinnosti pri vývoze do Číny

Podmienky medzinárodnej transakcie sú definované v „Incoterms“, ktoré vydáva Medzinárodná obchodná komora (ICC). Tie jasne stanovujú, za čo je zodpovedný predávajúci a za čo kupujúci, vrátane dovozných ciel a daní.

Niektoré Incoterms (napr. EXW) prenášajú väčšinu exportného a importného bremena na kupujúceho, zatiaľ čo u iných (napr. DDP) je väčšina zodpovednosti na predávajúcim. Pokiaľ si nie ste istí, ako Incoterms použiť, môžete sa dozvedieť viac v odkaze pod týmto článkom: “5 Incoterms spoločne používané na export do Číny”.

Colné odbavenie: dodržiavanie noriem

Tovar zasielaný do Číny musí byť najprv otestovaný podľa všetkých príslušných noriem a certifikovaný. Veľa výrobkov preto potrebuje pred uvedením do predaja Čínsku povinnú certifikáciu (China Compulsory Certificate) a značku „CCC“.

Na webových stránkach CNCA môžete skontrolovať, ktorý výrobok potrebuje CCC.

Vyvážený tovar musí byť označený správnymi HS kódmi (Harmonized System). Tie určujú, ktoré čínske normy GB (Guobiao) musia spĺňať. Priradenie správnej nomenklatúry k výrobkom je dôležitou súčasťou každej zásielky.

Čínski dovozcovia (t.j. kupujúci) by tiež mali mať na daný tovar dovoznú licenciu. Bez ohľadu na podmienky, dobrá komunikácia medzi predávajúcim a kupujúcim v každej fáze transakcie môže zabrániť nákladným chybám.

Preprava do Číny: zoznam dokumentov

Medzi dokumenty potrebné na colné odbavenie v Číne patria nasledujúce:

  • AWB (pre leteckú prepravu)
  • Colná deklarácia
  • Dovozná licencia
  • Certifikát dovoznej kvóty
  • Inšpekčné certifikáty
  • Poistná zmluva
  • Faktúra
  • Baliaci list
  • Kúpna a predajná zmluva (s uvedením použitých Incoterms)

Tarify a dane

Na čínske zásielky sa vzťahujú rôzne clá a dovozné dane (napr. DPH 17%). Tarify sa od vstupu krajiny do WTO v roku 2001 výrazne znížili.

Prečítajte si viac

Tento článok prináša prehľad niektorých kľúčových problémov vývozcov do Číny spojených s colným odbavením. Ak si však chcete prečítať ďalšie informácie a rozšíriť si niektoré prebrané témy, pozrite sa na nižšie uvedené odkazy:

5 INCOTERMS COMMONLY USED IN CHINA’S EXPORT TRANSPORTATION

https://www.prochinafreight.com/incoterms/

CCC – China Compulsory Certification

https://www.export2asia.com/blog/ccc-china-certification/

Air Time Critical®: Riešite expresnú prepravu vašich zásielok z Českej republiky alebo Slovenska do Číny? Neváhajte nás kontaktovať. Špecializujeme sa na organizáciu toho najrýchlejšieho leteckého doručenia do/z Ázie.